Kurs na sukces

to kurs e-learningowy dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych, pomagający kształtować przydatne umiejętności społeczne i cyfrowe.

Materiały wykorzystane w Kursie na sukces przygotowane zostały przez Junior Achievement Worldwide, sieci której członkiem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, w partnerstwie z firmą Accenture.
Kurs e-learningowy składa się z 5 modułów, które mogą być przerabiane łącznie lub osobno. Realizacja jednego modułu zajmuje od 45 do 60 minut. Moduły składają się z kilku 10–15 minutowych zadań przeznaczonych do samodzielnej pracy ucznia.

Uczestnicząc w tym programie uczniowie będą mieli okazję zdobyć wiedzę i umiejętności konieczne do osiągania sukcesów w życiu codziennym i w przyszłym miejscu pracy oraz wypróbować je w praktyce. Projekt oferuje możliwość realizacji zadań  zarówno w formie bezpośredniej - w klasie, jak i zdalnie.

Jesteś nauczycielem?
Ten projekt jest dla Ciebie jeśli:

  • Chcesz zaoferować uczniom ciekawe zajęcia, na których będą mogli kształtować kompetencje kluczowe w praktyce, w szczególności zaś kompetencje informatyczne oraz umiejętność uczenia się.
  • Chcesz zyskać dostęp do ciekawych, gotowych materiałów do samodzielnej pracy ucznia – doskonałych do wykorzystania np. jako praca domowa.
  • Twoi uczniowie lubią rozwiązywać zagadki i quizy.

 Це електронний навчальний курс для учнів 6-8 класів основної школи, який допоможе їм розвинути корисні соціальні та цифрові навички.

Матеріали, використані в "Курсі для успіху", підготовлені Junior Achievement Worldwide, мережею, членом якої є Фонд "Досягнення", у партнерстві з компанією Accenture.

Електронний навчальний курс складається з 5 модулів, які можна проходити разом або окремо. Проходження одного модуля займає від 45 до 60 хвилин. Модулі складаються з декількох 10-15-хвилинних завдань, призначених для самостійної роботи учня.

Беручи участь у цій програмі, учні матимуть можливість здобути знання та навички, необхідні для успіху в повсякденному житті та на майбутньому робочому місці, а також випробувати їх на практиці. Проект пропонує можливість виконувати завдання як очно - в класі, так і дистанційно.

Ви вчитель?
Цей проєкт для вас, якщо:

  • Ви хочете запропонувати своїм учням цікаві завдання, де вони зможуть на практиці формувати ключові компетентності, зокрема цифрову компетентність та навички навчання.
  • Ви хочете отримати доступ до цікавих, готових до використання матеріалів для самостійної роботи учнів, які ідеально підходять, наприклад, для виконання домашніх завдань.

    Вашим учням подобається розв'язувати головоломки та вікторини.